Külçe altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gümüş ve tüm ziynet altınlar hem güvenilir hem de hızlı kargo avantajları ile NadirGold’da!

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme

Ön Bilgilendirme Formu

1.KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı, teslimi ve/veya hesaba havalesi ve/veya hesaptaki altın/gümüşlerin fiziki altın/gümüşe çevrilerek mevzuata uygun olarak saklanması ya da teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 
2. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı                  : Nmr Elektronik Tic. ve Bilişim Hiz. A. Ş.
 Adresi                   : Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad. No: 39 Kat: 3 Wam Ofis Binası Fatih – İstanbul - Türkiye
 Telefon                 : 0212 527 94 99
 Fax                        : 0212527 94 98
 Eposta                  : destek@nadirgold.com
 
3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
 Teslim edilecek kişi        :
  Teslimat adresi               :
  Telefon                            :
  Eposta/Kullanıcı adı       :
 
4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)
 Adı, soyadı/Unvanı         :
  Adresi                              :
  Telefon                            :
  E-posta/Kullanıcı adı      :
 
5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
5.1. Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almakta olup, sitemizde ikinci el ürün satışı yapılmamaktadır.
 
5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
5.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 
 


 Kargo                                             :
 KDV                                              :
 Genel Toplam (KDV Dahil)          :

Ödeme Şekli ve Planı                  :
Teslimat Adresi                           :
Teslim Edilecek Kişi                   :
Fatura Adresi                               :
Sipariş Tarihi                               :
 
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir. ALICI adına mevzuata uygun olarak ürün/ürünlerin saklaması talep edildiği takdirde, söz konusu saklama masrafları, komisyon ve sair giderlerden ALICI sorumludur.
 
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki önbilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

 6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.5. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve mevzuata aykırı olarak kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 6.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı kullanılamayacak ürün/ürünler için sipariş iptali mümkün değildir.
 
7. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan        : 
 Adres                           :
 Telefon                        :
 Eposta/kullanıcı adı    :
Fatura teslim               : Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. SATICI’nın e-fatura mükellefi olması halinde, söz konusu e-fatura, ALICI tarafından SATICI’ya üyelik kayıt formunda bildirilen e-posta adresine gönderilecektir.
 
8. CAYMA HAKKI
8.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir cezai şart ödemeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 
8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 
8.2.1. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 
8.2.2. İade formu,
 
8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 
8.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 
 
8.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya ürünün muhafazasını gereği gibi yerine getirmez ve bu nedenle ürün eksik, hasarlı, paketi bozulmuş olursa veya ürünün iadesi imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 
 
 
9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
SATICI’nın nadirgold.com URL uzantılı platformu üzerinden satışı yapılan tüm ürünler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Md.15/1-a ve işbu maddenin 9.1/a hükmü uyarınca cayma hakkı kullanılamayacak ürünler kapsamında olup, bu ürün/ürünler için cayma hakkı kullanılamayacağı gibi, ALICI ile SATICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4.8. maddesi istisna olmak kaydıyla ürün iptal/iadesi de mümkün değildir.
  9.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 
9.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, 7/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
  
 
SATICI
 
 Nmr Elektronik Tic. ve Bilişim Hiz. A. Ş.

ALICI

 
 
 
Tarih
 
 
 
 
 
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR
  1.1.SATICI
  Unvan                : NMRHediyelik Eşya Tic. ve San. Ltd. Şti.  
  Adres                 : Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad. No: 39 Kat: 3 Wam Ofis Binası Fatih – İstanbul - Türkiye
Telefon               : 0212 527 94 99
 Faks                    : 0212 527 94 98
 E-mail                 : destek@nadirgold.com
 
1.2.ALICI
 Adı Soyadı Unvan     :
 Telefon                      :
 Adres                         :
 E-Mail                       :
 
MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı tarafından http://www.nadirgold.com adlı internet sitesinde elektronik ortamdan siparişini yaptığı, işbu sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve işbu sözleşmede bahsi geçen satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
 3.1. İşbu sözleşme konusu ürün/ürünler, Satıcı’nın http://www.nadirgold.com adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürün/ürünlerin türü ve cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli http://www.nadirgold.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibi olup, internet sitesinde ikinci el ürün satışı yapılmamaktadır.
3.2. Alıcı, satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Fatura” işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. ALICI tarafından kredi kartı veya banka havalesi yolu ile satın alma işlemi gerçekleşip “Siparişiniz Başarıyla Tamamlandı” sayfası ve sipariş numarası oluştuğunda, ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
3.3. Teslimat Adresi               :
Teslim Edilecek Şahıs            :
Ödeme Şekli                           :
Fatura Adresi                          :
Kargo Ücreti                           :  
 
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
 4.1. Alıcı, Satıcı’ya ait http://www.nadirgold.com adlı internet sitesinde işbu Sözleşme dâhilinde satın aldığı ürünün/lerin genel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekliyle teslimat bilgilerini okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyidini verdiğini beyan eder.
 4.2. Yasal olarak 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla sözleşme konusu ürün için yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde açıklanmış olan zaman zarfında Alıcı veya gösterdiği adreste bulunan kişi/kurum/kuruluşa teslimat yapılır. Teslim ile birlikte ürün/ürünlerle ilgili her türlü sorumluluk Alıcı’ya geçer.
4.3. Müşteri site kayıt formunda bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen kişisel verilerinin ve sair bilgilerinin doğru olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı tüm zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu, bildirmiş olduğu bilgiler üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya satış sonrası hizmetin tam ve gereği gibi verilebilmesi amacıyla, iletişim, pazarlama, bildirim ve KVKK Aydınlatma Metni ve KVKK, gizlilik, çerez gibi politikalarında belirtilen diğer amaçlarla Satıcı’nın kendisine ulaşma hakkı bulunduğunu, aksine bir yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe işbu sözleşmenin onaylanması ile Satıcı’nın yukarıda sayılan iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kendisi ile iletişime geçebileceğini, bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanabileceğini kabul eder. 
4.5. Taraflar, Alıcı’nın beyanını içeren Satıcı kayıtlarının, (bu kayıtlar telefon görüşmesi, internet kayıtları vs. olacaktır) taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.
4.6. Sözleşme konusu olan ürünün Alıcı’dan başka bir kişi/kurum/kuruluşa teslim edilmesi söz konusu ise, teslim edilecek kişi/kurum/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı sorumlu olmaz. Böyle bir durumda, teslim edilmeyen ve Satıcı’ya geri iade edilen ürün/ürünler konusunda ALICI 3 iş günü içerisinde bilgilendirilir ve ALICI’nın aşağıda yer alan seçimlik tercihine göre hareket edilir:
4.6.1. SATICI tarafından kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde, satın alınan ürün/ürünlerin kargo masrafı ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya yazılı olarak bildireceği başka bir adrese teslim edilmesini,
4.6.2. ALICI tarafından 4.6.1. maddedeki seçimlik hakkın tercih edilmemesi veya bu hakkın hiç veya gereği gibi süresinde kullanılmaması halinde, ALICI’nın yaptığı ödeme yöntemine göre, ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın kredi kartına veya banka hesabına havale yöntemi ile iadesi SATICI tarafından gerçekleştirilir.
4.7. Satıcı teslim edilecek ürünün eksiksiz, sağlam, belirtilen nitelikler dâhilinde teslim edilmesinden sorumludur.
4.8. Satıcı’nın sattığı ürünleri, Alıcı teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacak ve söz konusu husus Kargo firması aracılığıyla yazılı bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Özellikle ambalajı bozulmuş ürünlerin teslim alınması halinde, her türlü sorumluluk Alıcı’ya geçer. Alıcı tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’nın yükümlülüğündedir. Ürünlerin hasarlı veya ayıplı olması durumunda, hasarlı veya ayıplı olduğu Alıcı tarafından tespit edilen ve teslim esnasında tutanak altına alınıp aynı gün içerisinde SATICI’ya yazılı olarak bildirilen hasarlı/ayıplı olduğu iddia edilen ürün/ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edilmesi koşulu ile aynı ürün yenisi ile değiştirilir. Bu durumda kargo masrafları Satıcı tarafından karşılanacaktır.
4.9. Alıcı’nın SATICI’nın tabi olduğu mevzuat hükümleri imkan verdiği takdirde kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
4.10. Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurlarından kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından hukuka aykırı ve haksız olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi durumunda, Alıcı’nın kendisine teslim olması şartıyla ürünün üç gün içinde geri gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde Alıcı hakkında sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanacağını Alıcı kabul ve taahhüt eder. Bu durumda nakliye masrafı Alıcı’ya aittir.
4.11. Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşme konusu ürün/ürünler Satıcı tarafından mücbir sebepler ve nakliye yapılmasını önleyen olağanüstü durumlar ve/veya ürünün stokta bulunmaması, tedarik edilememesi nedeniyle süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı verdiği siparişin iptal edilmesini, ürünün mevcut ise emsali ile değiştirilmesini veya ürünün teslimatı süresince engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkını kullanabilir. Siparişin Alıcı tarafından iptali halinde, ürünün Alıcı tarafından teslim alınması ve üç gün içinde Satıcı’ya geri gönderilmesi koşuluyla ödediği tutar iadeye konu ürün/ürünlerin Satıcı’ya teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda Satıcı Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Böyle bir durumda iade, Alıcı’nın alışveriş yaptığı kredi kartına, havale yöntemi ile ürün/ürünler satın aldıysa ilgili banka hesabına iade gerçekleşir.
4.12. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve olması öngörülemeyen, her iki tarafın da kusuru olmaksızın meydana gelen ve tarafların işbu sözleşme kapsamında kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini engelleyen durumlar, örneğin savaş hali, doğal afetler, grev, lokavt, mevzuat değişikliği kapsamında ürün/ürünlerin ithalatına getirilen engelleme halleri mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve mücbir sebep devam ettiği müddetçe işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hali 30 günden fazla devam ederse, tarafların sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunacaktır. 
4.13. Alıcı internet sitesinden alışveriş yapabilmek için sisteme üye olmak zorundadır.
4.14. 18 yaşından küçük kişiler Satıcı’dan alışveriş yapamazlar. Siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder.
4.15. Alıcı “http://www.nadirgold.com” adlı internet sitesinden alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış (ticari) amaçlı olmadığını kabul etmiş sayılır. Bu sebeple internet sitesinden yeniden satış ve ticari amaçlı yapılan alımlar gerek 6502 sayılı Kanun gerekse bu sözleşme kapsamında kabul edilemez ve Satıcı’nın bu sebeple sahip olduğu her türlü haklar mahfuzdur.
4.16. İnternet sitesinden Satıcı’nın sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde Satıcı’nın işbu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan hiçbir surette hukukî, idarî, cezaî ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. Bağlantılı sitelere giriş halinde doğabilecek risk tamamen Alıcı’ya aittir. 
4.17. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Kredi kartı ile yapılan alış-veriş ödemeleri lüzumu halinde doğrulatılmak ve kontrol edilmek için bekletilebilir. Satıcı, hatalı gösterilen siparişleri Alıcı’ya teslimat yapılmadığı sürece iptal etme hakkını saklı tutar.
4.18. Alıcı’nın satın aldığı külçe altınlar, banka hesabına transfer edilecekse, Alıcı’nın belirttiği altın IBAN numarasına transferi gerçekleştirilir. GRAM havalesi olarak transfer işlemi yapılmaktadır. IBAN bilgisi Alıcı tarafından belirlenmektedir. IBAN bilgisinin doğruluğu Alıcıya aittir.
4.19. Alıcı’nın işbu sözleşmeyi onaylayarak gerçekleştirdiği sipariş 3D secure ile onaylanarak geçerlilik kazanır. Bu nedenle yapılan alışverişin sorumluluğu tamamı ile Kredi Kartı Sahibi ve Alıcı’ ya aittir.
4.20. 3D secure ile gerçekleşen işlemde onay verecek olan kişi Kart Sahibidir. Yapılan alışveriş 3D secure ile gerçekleşeceğinden dolayı Alıcının onayı olmadan sipariş tamamlanmamaktadır. Bu sebeple tüm sorumluluk Kart Sahibine aittir.
4.21. Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Satıcı, Alıcı ile arasındaki ticari ilişki gereği elde ettiği, kimliği doğrudan ve/veya dolaylı olarak belirli veya belirlenebilir olan, gerçek kişilere ilişkin ulaştığı her türlü bilginin “Kişisel Veri” niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

Satıcı, Alıcı’ya ait Kişisel Verileri Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun ve tabi olduğu diğer mevzuatlar uyarınca hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; sınırlı, ölçülü ve amaca uygun şekilde işler ve yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde aktarabilir. Ayrıca Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleşen ticari ilişki sonucunda muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve e-ticaret kapsamındaki taleplere uygun hizmet sunabilmek amacıyla Alıcı’ya ait Kişisel Veriler ilgili mevzuat uyarınca Aydınlatma Metni’nde belirtilen usul ve esaslarda Satıcı tarafından saklanmaktadır ve kargo firmaları gibi satış sonrası hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Alıcı iş bu Sözleşme ile kişisel verilerinin Satıcı tarafından işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına onay verir. 

Satıcı, başta T.C. Anayasası olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuat ile düzenlenmiş kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni mükellefiyetleri yerine getirmeyi, hukuki, teknik ve çevresel tüm önlemleri almayı, işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında ve her hâlükârda yasal yükümlülüğünün sona ermesi halinde, resen silmeyi veya yok etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.22. Havale ile alınan siparişlerin 20 dakika içinde ödenmesi gerekmektedir.
4.23. Alıcı’nın satın almak istediği ürünleri sepete ekledikten sonra 20 dakika içinde alışverişini tamamlaması gerekmektedir. Zira, sepete eklenen ürün, sepete eklendikten 20 dakika sonra silinir.
4.24. Sepete en fazla ……. TL tutarında ürün eklenebilir. Fiyatı …… TL üzerindeki ürünler, 1 adet olmak kaydıyla satın alınabilinir. Satıcı bu tutarları dilediği gibi değiştirerek sitede duyurabilir.
MADDE 5 – CAYMA HAKKI
5.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı’ nın, bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürünün 5. maddede anlatılan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. Kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.
5.2. Altın ve gümüş fiyatları, uluslararası altın borsalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Altın, Gümüş vb. ürün siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez.
5.3. KKTC ve yurtdışı sipariş gönderisi yoktur.

5.4. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya ürünün muhafazasını gereği gibi yerine getirmez ve bu nedenle ürün eksik, hasarlı, paketi bozulmuş olursa veya ürünün iadesi imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL VE HİZMETLER
 SATICI’nın nadirgold.com URL uzantılı platformu üzerinden satışı yapılan tüm ürünler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Md.15/1-a hükmü uyarınca cayma hakkı kullanılamayacak ürünler kapsamında olup, bu ürün/ürünler için cayma hakkı kullanılamayacağı gibi, ALICI ile SATICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4.8. maddesi istisna olmak kaydıyla ürün iptal/iadesi de mümkün değildir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME 
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6ncı maddelerinde yer alan parasal sınırlar her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile belirlenir.
Alıcı siparişin gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.
SATICI
Nmr Elektronik Tic. ve Bilişim Hiz. A. Ş..

 • Aynı gün ücretsiz kargo
  Aynı gün ücretsiz kargo

  Hafta içi saat 16.00'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoda,

 • Hesaba Altın Havale
  Hesaba Altın Havale

  Verdiğiniz siparişin has altın karşılığı anında altın hesabınızda,

 • Üst Düzey Kalite
  Üst Düzey Kalite

  Yüksek kaliteli ürünler, NadirGold sertifikası,

 • Güvenle alışveriş yapın
  Güvenle alışveriş yapın

  3d secure ve 256 bit SSL şifreleme kullanarak güvenli ödeme,

 • Sigortalı Gönderim
  Sigortalı Gönderim

  Alışverişleriniz tüm Türkiye'ye sigortalı kargo ile gönderilir.