Altın‚ Gümüş‚ Ziynet ve Bilezikler - Nadirgold.com
Üye Ol|Giriş Yap|Sepetim
Hesaba Altın HavaleKülçe AltınZiynetlerHediyelik AltınGramlık Gümüş22 Ayar BilezikKurumsal AltınNadir KoleksiyonRodaj
 Üyelik Kayıt Formu
Ad *
Soyad *
TC Kimlik No *
Şifre *
Şifre (tekrar) *
Mail *
Mail (tekrar) *
Cep no
Doğum tarihi *
ÜYE OLMADAN ÖNCE ONAYLANACAK KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI

NMR Hediyelik Eşya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Satıcı”) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz Satıcı tarafından, hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; sınırlı, ölçülü ve amaca uygun şekilde işlenebilecektir. Satıcı, tarafınıza sunduğu mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun ve ilgili hükümleri çerçevesinde elektronik ileti ile reklam, promosyon, kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınızı yasal sınırlar içerisinde ilgili mevzuat ve e-ticaret işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlemektedir. Ayrıca tarafınıza ait Kişisel Veriler, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde aktarılabilecektir. Tarafınızla gerçekleştireceğimiz ticari ilişki sonucunda muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve e-ticaret kapsamındaki taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için Kişisel Verilerinizi ilgili mevzuat uyarınca saklamaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca haklarınız aşağıda belirtilmiş olup, Satıcı’ ya başvurmak suretiyle bu haklarınızı kullanabileceksiniz;
Kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Satıcı’ nın kanuni yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için Satıcı tarafından işlenen, tarafınıza ait Kişisel Verilere ilişkin yapılacak şikâyet ve bilgi edinme talebi, Satıcı firma tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 
KATEGORİLER
Hesaba Altın Havale
Külçe Altın
Ziynetler
Hediyelik Altın
Gramlık Gümüş
22 Ayar Bilezik
Kurumsal Altın
Nadir Koleksiyon
Rodaj
NADİR GOLD
Hakkımızda
Sipariş Takibi
Üyelik Bilgilerim
İletişim
ÖNEMLİ BİLGİLER
Sıkça Sorulan Sorular
Banka Hesap Numaları
Altın Havale
BİZİ TAKİP EDİN
Facebook
Twitter
Instagram

copyright © nadirgold.com