Altın‚ Gümüş‚ Ziynet - Nadirgold.com
Üye Ol|Giriş Yap|Sepetim
Hesaptan Fiziki AltınaHesaba Altın HavaleKülçe AltınZiynetlerHediyelik AltınGramlık GümüşKurumsal AltınNadir Koleksiyon
 Üyelik Kayıt Formu
Ad *
Soyad *
TC Kimlik No *
Şifre *
Şifre (tekrar) *
Mail *
Mail (tekrar) *
Cep no
Doğum tarihi *
ÜYE OLMADAN ÖNCE ONAYLANACAK KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI

Kişisel Verilerin Korunmasına ve Ticari iletişime ilişkin Aydınlatma ve Rıza/İzin Formu

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Onay Formunda, “nadirgold.com” online satış sitesine (“Site”) üye olmak istemeniz halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni ve vereceğiniz açık rıza beyanı yer almaktadır. Sizler tarafından verilen ve tarafınızdan edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya hizmet aldığı bilgi teknolojileri sistemlerinde, mevzuata uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmaktadır.

1. Aydınlatma Metni

Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Nadir Gold olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni aşağıdadır.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
• Kimlik bilgileriniz (ad, soyad)
• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
• T.C. kimlik numaranız,
• Doğum tarihiniz,
• Üye numaranız,
• Alışveriş bilgileriniz (alışverişlerinizin tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli gibi bilgiler vs.)
• www.nadirgold.com internet sitesi (“Site”) kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler)
• Pazarlamaya esas işlenebilecek bilgileriniz (Doğum tarihi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri)

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?
• Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
• Aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
• Site’ye üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
• Kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, özel günler için kutlama, temenni, tebrik, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgilerinizi işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nedir?

Nadir Gold olarak kişisel verilerinizi, tarafınızdan alınan açık rızaya dayanarak, Sitemiz üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Sitemiz üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Nadir Gold olarak kişisel verilerinizi;
• Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Nadir Gold’un yurtiçinde bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, veri tabanı, ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,
• Gerekmesi halinde ya da her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,
• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşmaktayız.



Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Nadir Gold tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un 11.maddesinde yer alan aşağıdaki haklarınızı, Nadir Gold’a başvuruda bulunarak her zaman kullanabileceksiniz;

Kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Satıcı’ nın kanuni yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak NMR Hediyelik Eşya Tic. ve San. Ltd. Şti.’e aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.) Başvurularınız Nadirgold tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Adres: Beyazıt Kapalıçarşı Tacirler Sokak No:5/7 Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 527 94 99 Faks:0212 527 94 98
Müşteri Hizmetleri İletişim Adresi: info@nadirgold.com
Kep Adresi: nmrhediyelik@h202.kep.tr

2. Açık Rıza ve Ticari İletişim İzni Beyanı

Yukarıdaki aydınlatma metnini uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu teyit ettikten sonra sizi bilgilendireceğimiz işlemleri (prosedürüne ve tercihinize göre) yaptığınızda ilgili açık rıza/ticari iletişim izni verme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Kişiselleştirilmiş/Ticari iletişime ilişkin açık rıza/ticari iletişim izni beyanı

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak veya üye bilgilerimden söz konusu onayı kaldırarak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum.

Kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerimin yukarıdaki aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesine, kişisel verilerimin Nadir Gold’un bağlı olduğu grup şirketler(olması halinde) tarafından verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden SMS/kısa mesaj, MMS, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta / mail, mobil app ve web üzerinden push notification her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.

 
KATEGORİLER
Hesaptan Fiziki Altına
Hesaba Altın Havale
Külçe Altın
Ziynetler
Hediyelik Altın
Gramlık Gümüş
Kurumsal Altın
Nadir Koleksiyon
NADİR GOLD
Hakkımızda
Sipariş Takibi
Üyelik Bilgilerim
İletişim
KVKK
Politikamız
ÖNEMLİ BİLGİLER
Sıkça Sorulan Sorular
Banka Hesap Numaları
Altın Havale
BİZİ TAKİP EDİN
Facebook
Twitter
Instagram

copyright © nadirgold.com